Oduu

OMN jabaatee akka itti fufuuf ga’een ummataa maal ta’uu qaba?

OMN qabeenyaafi ogummaa ilmaan Oromootin, ummata Oromoo tajaajiluuf dhaabbate. Jaarmayni kun guddatee, jabaatee akeeka dhaabbateef akka galmaan ga’uuf gaheen ilmaan Oromoo maal ta’uu qaba? Gabaabatti OMN kara kamiin garagaaruuf yaaddan?

Latest News

To Top