Keessummaa

OMN: Qophii Keessummaa (Adde Kim Deprenger), Onkololeessa 29, 2014

Adde Kim Deprenger (Caaltuu) Afaan Oromoodhaan waliigaluu ni dandeessi. Guutuu Oromiyaa keessa naannu’uudhaan waa’ee aadaa, seenaa fi jiruufi jireenya Oromoo irratti hubannoo jabaa argatteetti. Hawaasa keenya biyyoota alaa keessa jiraniif dhaamsa cimaa qabdi. Ijoolleen keenya afaan fi aadaa isaanii akka hin daganne gochuu irratti hojjachuu akka qabnu.

Latest News

To Top