Xiinxala

OMN: Qophii Xiinxalaa Onkololeessa 31, 2014

Dhiibbaa mirgaa ummata Oromoo irratti gahaa jiru ilaalchisee gabaasa Amnesty International baase irratti xiinxalaa siyaasaa Obbo Jawaar Mohaammad fi ogeessi seeraa Obbo Nageessa Oddoo Duubee xiinxala taasisan.

Latest News

To Top