Oduu

Poolisiin Addaa Naannoo somaalee ammas Cinaaksan weeraruuf qopha’aa jira.

 

Oduu OMN

(CINAAKSAN, Oromiyaa, Waxabajii 15, 2017) – Harargee Bahaa keessatti humni addaa Poolisii naannoo Somaalii ammas sochii lolaa irra akka jiran himame.
Poolisoonni addaa naannoo Somaali wayyaanen deeggaraman bifa addaatin Aanaa Cinaqsanitti bobbaafamanii akka jiran jiraatan naannichaa tokko OMN itti hime.

Image result for liyu police

Humni waraanaa kun hnaga araddoonni bulchiinsi naannoo Samaalee gaafate nuuf kennamnette naannicha gad hin dhiifnu jechuun dhaadataa akka jiranis gabaafamee jira.

Naannoolen akka Gololchaa fi Qoroley je’aman wayta ammaa humni poolisii addaa naannoo Somaalee irra qubatee jira.
Humni kun duula addaa geggeessuf qophaawun cinatti sochiilee ummataa danquun doorsisa adda addas geggeessaa jiru je’ame.
Gara bulchiinsa naannoo Oromiyaatin akka waan nageenyi guutummatti mirkanaayetti hafarfamus dhugaan naanichatti mul’ataa jiru kanaan faallaa dhaa je’u jiraattonni.

Gama biraatin achuma Aanaa Cinaqsan keessatti jiraattonni bulchiinsa haqaa dhabuun rakkataa jiru.
Qotatee bultoonni naannichaa qoricha ibliisota Geeyrii dhabuun midhaan isaanii akka malee ibliisota Geeyrii kanaan duraa manca’aa jira.


Hojjattoonni mootummaaf amanamoo tahan wayta ummanni qoricha ibliisota kanaa gaafatuuf waajira isaanii dhaqe qoricha yeroon irra dabre malee hin jiru jechuun namoota dedeeebisaa jiru.
Jiraattonni Aanaa Cinaqsan midhaan isaanii jalaa manca’aa jiru qoricha ibliisota Geeyrii argatuuf qaama itti iyyatu dhabee rakkoo hawaasummaa jimaaf saaxilamnee je’an.
Wayyaaneen Ummata bulchaan jira je’uuf dantaa hin qabu kan jedhan jiraattonni Cinaaksan rakkoolee lolaa fi hawaasummaa Aannaa keenya k keessatti mul’atee jiruu kanaaf dirmannaa fi furmaata godhe hin qabu.

Latest News

To Top