Oduu

Jiraattoonni Adaamaa daballi Gibiraa balaaleffatan.

(Adaamaa, Oromiyaa,  Ado 14, 2017) – Godina shawaa bahaa Magaalaa Adaamaatti sababa daballii gibiraatiin wol-qabatee Adoleessa 12 fi 13 bara 2017 tti, mormiin cimaan geggeeffamee akka ture maddeen keenna magaalaa Adaamaa irraa ibsaniiru.
 Image result for adama oromia
Akka maddeen keenna gabaasanitti mormiin kun kan jalqabe ganda Bokkuu shananii fi 02 tti yoo ta’u, keessumattuu ganda Bokkuu shananitti ijaarsa seeraan Alaati jechuudhaan mootummaan wayyaanee asiin dura  jiraattota hedduu qe’ee isaanii irraa buqqisaa akka  ture ibsanii, Mootummaan lafa bal’aa Uummatarraa  saamee ture, Namoota muraasaf  lafa kaaree-metira 150 taatu kennanis jiraattonni hedduun garuu ammallee lafa isaanii irraa buqqa’aniitiin daandii irratti akka hafan ibsuun, amma ammoo gubbaan gibira humnaa Olii hawaasarratti fe’uun  ummata dhamaasaa akka jiraniidha jiraattonni kan dubbatan.
Jiraattonni fi daldaltoonni Ganda bokkuu shananii  duune banna malee gibira kana hin kaffallu, doorsisa kamiifuu harka hin kenninu, jechuudhaan shira mootummaan abbaa irree woyyaanee yeroo gara yerootti baasuudhaan ummata oromoo burjaajessaatiin jiru kamiinuu dura dhaabbanna jechuudhaan jiraattonni magaalaa adaamaa ganda bokkuu shananii ibsaniiru.
 (Mohammed Fantaallee)

Latest News

To Top