Oduu

OMN: Matoota Oduu

 

Matoota  oduu (Hagayya 9, 2017)

Image result for oduu omn

Kutaalee Oromiyaa  keessatti mormiin saba Oromoo jabinaan itti fufuunsa mootummaa wayyaaneef qormaata jabduu tahe akka jiru odeeffannoon magaaloota Amboo, Najjoo, fi Dambii doolloo irraa arganne ni mul’isa.

Qeerroowwan kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dubbisnees, sabni Oromoo ajaja qeeerroo Oromoo malee ajajaa qondaaltoota ol’aanoo wayyaaneef iddoo kennatti akka hin jires OMNtti himaniru.

==================================
Hojjettoonni mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo mootummaan wayyaanee aanaa haarawaa Horroo Bulluq jedhamtu hundeessudhaan dirqiidhaan gara aanaa kana akka deemnuuf dhiibbaa nurraan gahatti jira jechuun komatan. Aanaan haaraa hundooftee kun bu’uuraalee misoomaas tahe waajjiraalee tajaajiila uummataaf oolan kan hin qabne tahu ishee illee hojjettonni kunneen OMNtti himaniru.
============================
Waggoota 15 dura kutaa bulchiinsa magaalaa Sabbataatti misoomaaf jecha lafti qotee bultootaa yoo humnaan fudhatamu iyyaannaa cimaadhaan lafti isaanii akka deebi’uuf manni murtii murteesseefii ture.
Haata’u malee komishiiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaa qotee bultoota kana qabee hidhuun himame.

====================
Magaalaa Hararitti ilmaan Oromoo jalaa manni shanatama ol diiggamuu jiraattonni dubbatan.
===================
Somaalii Land magaalaa Hargeeysaa keessaa baqqattoonni Oromoo kudha tokko humnoota tikaa biyyattiin ukkaamfamanii fudhatamuun himame.
Reebichaa fi doorsifni haalaan itti cumuu dubbatan.
=======================
Biyya somaalilaan magaalaa hargeeysaa keessatti ilmaan oromoo waraqaa koola galtummaa UNHCR osoo qabanii haala gaddisiisaa taheen qabamanii mana hidhaattu Rakkoo akkaa ulfaata tahe keessummeessanii turan guyyaa arraa mootummaa Itoopiyaatiif kannamaniiti jiraniim
===========
Mootummaan Itiyoophiyaa muslimoota Hajjii godhuuf gara Saa’ud-Arabiyaatti imaluuf ka’an, seera haaraya baasuun jalqaba gara Maqaleetti dirqamaan akka dhaquu qaban beysise.

Kuni ammoo mootummaan wayyaanee amantii keessa harka galfachuu akka tahe hordoftoonni amantichaa dubbatan.
============
Godina Harargee bahaafi lixaatti waraanni Agaazii mootummaa woyyaanee hawaasa nagayaa irratti dhukaasa baneen namootni 11 yoo du’an 19 immoo madaayuun himame.
Aanaalee Cinaaksaniifi Gursumitti Araddaaleen 11 mootummaa somaaleef kennamuu woliin wolqabatee hawaasni aanaalee kanniinii duunee dhabamna malee Naannoo somaalee jalatti hin bullu jechuun mormii dhageessisaniiru.

Latest News

To Top