Oduu

Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa aangoo isaanii gad-lakkisan.

(OMN, Finfinnee, Oromiyaa)  Af-yaain Mana Marii Bakka Bu’oota Mootummaa Itoophiyaa, Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa fedhiidhaan aangoo gad lakkisuu isaanii  Gaazexaan Addis Standard kan Afaan Ingiliziitiin maxxanfamu gabaasee jira.

Image result for abbaa duulaa gammadaa
Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa aangoo isaanii gad-lakkisuuf  kan murteessaan walitti bu’iinsa naannoo Soomalee fi Oromiyaa  akkasumas waraanni federaalaa dhimmaa oromiyaa keessa galuu irratti  qondaaltota Mootummaa biroo waliin waldhabuu isaanitiin akka ta’e Addis standard ibseera.
Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa aangoo kan gadi lakkisan mootummaa federaalaa irraa qofa akka ta’eefi miseensa koraa jiddu galeessaa Dhaabbata Dimokraasumaa Ummata Oromoo ta’uun akka itti fufan Addis Standard maddeen waabeffachuun itti dabalee gabaasee jira.
Maddeen OMN Finfinnee irraa  oduu aangoo gadi lakkisuu Abbaan Duulaa Gammadaa mirkaneessaniiru.
Obboo Abbaa Duulaa Gammadaa xalayaa aangoo gadi- dhiisuu erga galfatanii kan bubbule yoo ta’u muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dasaalanyi dabalatee qondaalonni Mootummaa biroo itti waywaatan illee yaada isaanii jijjirsisuu hin dandeenye.

Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa  Murtii isaanitti cichuudhaan guyyaa kaleessaa hogganoota OPDO ol’aanoodhaaf  waajjira dhaabbatichaatti ibsa kennuu isaanis maddeen keenya nuuf himanii jiran.
Walgahii paarlaamaa kan torban dhufu ta’amu irratti Obboo Abbaa duulaa Gammadaa miseensota parlaamaa fi ummataa biyyattiif   hojii dhaabuu isaanii ni ibsuu jedhameeti eeggama.
Oduu hojii dhaabuu Abbaa Duulaa Gammadaa dura kan gabaase Addis Standard  yeroo biyyattiin jeequmsa hamaa keessa jirtu kanatti qondaalli akka Abbaa Duulaa Gammadaa angoo gadi dhiisuun haalli jiru   hammachaa deemuu agarsiisa jedheera.
Abbaan Duulaa Gammadaa kanaan dura ministeer ittisa biyyaafi pirazidantii naannoo oromiyaa ta’uun hojjachuun isaanii ni yaadatama.
Egaa daaw’attota keenya, oduun kun kan amma nu dhaqqabe waan ta’eef odeeffannoo dabalataa walti qabnee xiinxala waliin isinitti deebina.

Latest News

To Top